Volajte 0413 211 103

Vyplatenie exekúcií

  • vyplatíme exekúcie
  • vyriešime exekučné konanie
  • odstránime záložné právo na nehnuteľnostiach

Podmienky

  • na klienta je vedené exekučné konanie alebo bezprostredne hrozí
  • klienti majú na nehnuteľnosti záložné právo či exekúciu
  • klient stráca schopnosť splácať dlhy, hrozia zmluvné pokuty
  • klientovi hrozí dražba
  • dlh narastá o penále

Vyplatenie exekúcie a dlhov

Zadlžená nehnuteľnosť

Pokiaľ máte zadlženú nehnuteľnosť, ktorú chcete predať, budeme na základe plnej moci vyjednávať s Vašimi veriteľmi, prevezmeme splátky, alebo Vám poskytneme zálohu do doby predaja.

Dlh po splatnosti

V prípade, že máte dlh, ktorý je po splatnosti, a riešite výzvy k úhrade, je tu veľké nebezpečenstvo, že veriteľ postúpi pohľadávku k vymoženiu exekútorovi. Ten potom môže zablokovať Váš bankový účet aj Vašu nehnuteľnosť, alebo členské práva u družstevného bytu.

Nehnuteľnosť so záložným právom či exekúciou, neschopnosť splácať úver

Pokiaľ máte na Vašej nehnuteľnosti záložné právo či exekúciu alebo strácate schopnosť splácať úver, hrozia Vám zmluvné pokuty, banka po Vás môže vyžadovať splatenie celého úveru naraz, kvôli porušeniu podmienok úveru a u exekúcii Vám môže hroziť aj dražba. Pokiaľ máte na Vašej nehnuteľnosti záložné právo alebo exekúciu, nie je možné ju predať štandardnou cestou.

U záložného práva sa musia najskôr zistiť podmienky splatenia úveru – jeho predčasného splatenia a tiež zaistiť aktuálne vyčíslenie dlhov u exekútora či spoločnosti / banky, ktorá poskytla úver. Pokiaľ potrebujete vyplatiť svoj bankový či nebankový úver z dôvodu predaja, je dôležité najprv jednať so spoločnosťou / bankou, ktorá úver poskytla. Je potrebné podať písomnú žiadosť o predčasné splatenie a aktuálne vyčíslenie úveru k určitému dátumu. Pokiaľ máte na svojej nehnuteľnosti sudcovské zabezpečovacie právo nie je možné pri predaji nehnuteľnosti financovať kúpu prostredníctvom hypotekárneho úveru. V prípade vyplatenia dlžnej čiastky veriteľovi, musí veriteľ vystaviť súdu potvrdenie o úhrade dlhu a súdnom konaní.

Napíšte nám a my Vám zavoláme späť. Pôsobíme iba v okresoch podľa výberu nižšie.