Volajte 0413 211 103

Oddĺženie nehnuteľnosti

  • Pokiaľ má klient dlhy, ktoré potrebuje rovnomerne splácať a vlastnú nehnuteľnosť alebo družstevný byt
  • V mnohých prípadoch hrozí, že veritelia budú vymáhať pohľadávky prostredníctvom exekútora
  • Urobí sa analýza dlhov a stanoví sa ich priorita

Splácanie dlhov

Pokiaľ máte v súčasnej dobe dlhy, ktoré potrebujete rovnomerne splácať, a vlastníte nehnuteľnosť alebo družstevný byt, môžeme Vám pomôcť danú situáciu vyriešiť. Najskôr urobíme analýzu Vašich dlhov a stanovíme ich prioritu. Pokiaľ máte dlhy a vlastníte nehnuteľnosť, hrozí Vám, že veritelia si budú svoje pohľadávky vymáhať prostredníctvom exekútora. Dlh tak narastá o poplatky za exekučné konanie a penále.

Napíšte nám a my Vám zavoláme späť. Máte nejakú otázku? Volajte 041 321 11 03