Volajte 0413 211 103

STING Magazín

Motiv - stojan so STING Magazínmi
 • STING Magazín - katalóg s najširšou a najprehľadnejšou ponukou nehnuteľností.
 • Vychádza raz za dva mesiace v štyroch mutáciách.
 • Výber z našej širokej a rozmanitej ponuky nehnuteľností.
 • Hlavným poslaním STING Magazínu je pomôcť klientom v orientácii pri výbere vhodnej nehnuteľnosti.

Aktuálne vydanie STING Magazínu >


Výhody prezentácie v STING Magazíne

 • Distribučné miesta na atraktívnych a frekventovaných miestach.
 • Distribúcia nákladu STING magazínov po celú dobu platnosti periodika.
 • Magazín s ponukou nehnuteľností pre širokú skupinu potencionálnych klientov.
 • Jeden z najvyšších tlačených nákladov v porovnaní s ostatnými realitnými titulmi distribuovanými zadarmo.
 • Silná marketingová podpora.
 • Distribúcia magazínu ZADARMO.
 • Cieľová skupina sú všetci potenciálni klienti so záujmom o bývanie a nehnuteľnosti.