Volajte 0413 211 103

Pobočka – miesto nášho servisu

Motiv - pobočka
  • pobočka v našom ponímaní predstavuje kontaktné miesto pre klientov, kde prebiehajú jednania medzi partnermi obchodnej transakcie
  • je na dobre prístupnom, frekventovanom mieste
  • je vždy riadne označená firemným logom, na vstupe je uvedený názov prevádzky, meno zodpovednej osoby a otváracia doba
  • na pobočke je počas otváracích hodín zaistená prítomnosť zodpovedného človeka
  • súkromie klienta je chránené diskrétnou zónou